Vaak gestelde vragen

 PMD-inzameling
 Algemeen
1. Hoe komt het dat al het communicatiemateriaal gratis is en dat ook de verzending kosteloos is?

Alle kosten worden gedragen door Fost Plus, de organisatie achter de sorteerwinkel. Fost Plus is verantwoordelijk voor de promotie, coördinatie en financiering van de selectieve inzameling, sortering en recyclage van verpakkingsafval in België.


2. Mag ik deze materialen ook thuis gebruiken?

De communicatiematerialen op deze website zijn specifiek ontworpen voor bedrijven en organisaties. Maar natuurlijk kan en mag u deze materialen ook thuis gebruiken.


3. Wie of wat is de sorteerwinkel?

De sorteerwinkel is een initiatief van Fost Plus. Het is de bedoeling is om bedrijven en organisaties te helpen bij de invoering of optimalisatie van de selectieve inzameling van PMD in hun gebouwen. Daarom biedt de sorteerwinkel hen gratis communicatie- en instructiemateriaal aan.


4. Wie of wat is Fost Plus?

Fost Plus staat in voor de promotie, coördinatie en financiering van de selectieve inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval in België.

Meer informatie vindt u op www.fostplus.be 


5. Hoe kan ik contact opnemen met de sorteerwinkel?

Dat kan via het contactformulier op deze website.


6. Ik heb een fout ontdekt op de website. Hoe kan ik dit melden?

Fouten op de website meldt u best aan de beheerders ervan. Die kunt u het makkelijkst bereiken via het contactformulier.


7. Wat is het cookiebeleid van deze website?

Op deze Website worden zogenaamde 'cookies' gebruikt: kleine deeltjes informatie die door de browser op uw computer worden opgeslagen. De cookies worden op deze website gebruikt om uw gebruiksgemak te verhogen. U kan in uw browser het gebruik van cookies uitschakelen maar dit kan het gebruik van de website bemoeilijken. 


8. Wat doen de Sorteerwinkel en Fost Plus met mijn gegevens?

Fost Plus draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische privacywet (Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens). 

Lees deze Privacyverklaring om meer te weten te komen over de manier waarop persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt op deze website ('Website'). Door deze Website te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop Fost Plus persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, zoals hieronder beschreven. 

De gegevens die door u via de Website worden meegedeeld, worden enkel gebruikt om u toe te laten zich te registreren en om de werking van de website te optimaliseren. De informatie wordt voor geen enkel ander doeleinde gebruikt. 

Door deze persoonsgegevens mee te delen, gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat Fost Plus deze gegevens mag bewaren en verwerken voor bovengenoemde doeleinden.

In geen geval zal uw e-mailadres, gebruikersnaam echter worden meegedeeld aan derde partijen die niet behoren tot Fost Plus. Daarentegen hebben wij te allen tijde het recht om de ontvangen persoonsgegevens mee te delen aan derde partijen indien wij daartoe verplicht worden door bevoegde overheden of wanneer dit cruciaal is om onze rechtmatige belangen te beschermen. 

Daarnaast verzamelen wij bepaalde persoonsgegevens die door uw browser naar elke website wordt gezonden bij bezoek, zoals uw IP-adres, browser type en tijdstip van toegang tot de Website. Deze informatie wordt enkel verzameld voor statistische doeleinden en voor de verdere verbetering van deze website. 


 Bestellingen
9. Hoe kan ik bijbestellen?

Om bij te bestellen logt u in op de webshop en maakt u een nieuwe bestelling. Eenmaal uw bestelling verwerkt is, krijgt u een bevestigingsmail.


10. Kan ik telefonisch bestellen?

Neen, dat is niet mogelijk.


11. Hoe kan ik nagaan of mijn bestelling goed geregistreerd werd?

Zodra uw bestelling geregistreerd werd ontvangt u een bevestigingsmail op het door u opgegeven e-mailadres.


12. Hoe kan ik een bestelling plaatsen voor meerdere afdelingen van mijn bedrijf of organisatie, die op verschillende locaties gevestigd zijn?

Wanneer u een bestelling plaatst voor meerdere afdelingen van uw bedrijf of organisatie, die op verschillende locaties gevestigd zijn, kan u dat altijd vermelden in het opmerkingenveld.

We verkiezen uiteraard wel om alles centraal te leveren. U moet zelf instaat voor de verdeling van het materiaal over de verschillende afdelingen. 


13. Waar kan ik zien wat ik precies besteld heb?

Eenmaal u een bestelling hebt geplaatst en bent ingelogd op de webshop, kunt u via de link Mijn bestellingen onderaan de website een overzicht van uw bestellingen raadplegen.


14. Kan ik de status van mijn bestelling volgen via de website?

Nee, dat kan niet. U krijgt een bevestigingsmail zodra uw bestelling verzonden is. Wanneer u daarna de status van uw bestelling wilt nagaan, kunt u best contact opnemen via de contactpagina


15. Hoe kan ik een bestelling annuleren?

Om een bestelling te annuleren, neemt u best contact op met Fost Plus via de contactpagina op deze webshop.


 Leveringen
16. Hoe lang duurt het vooraleer de materialen worden geleverd?

Aanvragen worden binnen de week goedgekeurd en binnen de vier weken verstuurd. Bij stocktekorten kan de bestelling wat langer op zich laten wachten.


17. Kan ik zelf een leveringsdatum kiezen?

Neen, dat kan niet. De goederen worden binnen de zes weken na uw bestelling geleverd. Het is niet mogelijk om de leveringstermijn te verlengen.


 Afvalbakken
18. Welke afvalbakken moet ik gebruiken?
19. Hoeveel kost een afvalbak?

De prijs is afhankelijk van de fabrikant, het type en het formaat. U kan best een leverancier contacteren voor meer informatie.


20. Waar kan ik afvalbakken kopen?
 PMD-zakken
21. Wat is PMD?

Het letterwoord ‘PMD’ staat voor Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen en Drankkartons. Raadpleeg de PMD-sorteerregels.


22. Mag ik op het werk dezelfde PMD-zakken als thuis gebruiken?

Als u een contract heeft met een afvalophaler voor de inzameling van PMD, kan deze u de nodige zakken bezorgen. Deze zakken dragen het opschrift ‘Entreprises – Bedrijven / PMC – PMD’. Als u gebruik maakt van de gemeentelijke inzamelronde, dient u de gemeentelijke PMD-zakken te gebruiken. 


 PMD-inzameling
23. Hoeveel PMD-zakken mag ik buitenzetten?

Als u een contract heeft afgesloten met een afvalophaler voor de inzameling van het PMD, is er geen maximumhoeveelheid. Indien u gebruik maakt van de gemeentelijke inzameling, mag u per inzameling maximaal vier PMD-zakken van 60 liter aanbieden.


24. Wie komt mijn PMD inzamelen?

Voor bedrijven zijn er drie mogelijkheden. Ten eerste kan u een bestaand contract met een afvalophaler uitbreiden, zodat deze voortaan ook PMD komt ophalen.

De tweede mogelijkheid bestaat uit het afsluiten van een nieuw contract. Raadpleeg een lijst met erkende ophalers voor PMD. Deze ophalers hebben een contract afgesloten met Fost Plus, waardoor zij genieten van een tegemoetkoming in de financiering van de inzamel- en verwerkingskosten.

Het derde scenario houdt in dat u gebruik maakt van de gemeentelijke PMD inzamelronde. In dat geval mag u niet meer dan vier PMD-zakken van 60 liter aanbieden. De gemeentelijke inzamelronde wordt doorgaans om de twee weken uitgevoerd door een intercommunale of een private operator. 


25. Mag ik PMD met de ophaalwagen van de gemeente meegeven?

Dat mag, op voorwaarde dat u gemiddeld niet meer dan vier PMD-zakken van 60 liter aanbiedt.


26. Geldt de inzamelplicht ook voor wie heel weinig PMD aan te bieden heeft?

De verplichte inzameling van PMD geldt voor elk bedrijf, ongeacht de hoeveelheid afval. In Wallonië geldt tot op heden echter wel een minimumdrempel van 60l PMD per week. 


27. Hoe weet ik of de gemeente zal langs komen om PMD op te halen?

De gemeentelijke inzamelronde voor PMD wordt enkel georganiseerd op plaatsen waar gezinnen wonen. Contacteer de gemeente of intercommunale voor meer informatie.


28. Hoeveel kost het ledigen van een PMD-zak of -container?

Als u een contract heeft afgesloten met een afvalophaler is de kost afhankelijk van de dienstverlening en de tariefvoorwaarden die beschreven staan in uw contract. Als u gebruik maakt van de gemeentelijke inzameling, is de kost voor de ophaling verrekend in de aankoopprijs van de PMD zakken. De kostprijs bedraagt maximaal 0,25 euro per zak. 


29. Kan ik, samen met de bedrijven in de buurt, PMD gegroepeerd aanbieden?

Dat is mogelijk, als u hierover een overeenkomst kan sluiten met uw afvalophaler.


30. Wij delen een gebouw met andere bedrijven: wat nu?

U hanteert dezelfde werkwijze als bij de inzameling van de andere afvalfracties. Bespreek de aanpak met de andere bedrijven in het gebouw én met de afvalophaler.


31. Welke foutmarge is toegelaten bij PMD?

Uw bedrijf is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de sortering van het PMD. Als u PMD aanbiedt dat niet beantwoordt aan de sorteerregels, kan het door de ophaler geweigerd worden. Het maakt hierbij niet uit of u een contract afgesloten heeft met een afvalophaler, of uw PMD meegenomen wordt via de gemeentelijke inzamelronde.


32. Wat gebeurt er met het ingezamelde PMD?

Het PMD zal in een sorteercentrum verdeeld worden in verschillende fracties (PET, HDPE, staal, aluminium en drankkartons). Deze fracties worden daarna bij de verwerkers gerecycleerd. Meer info op www.fostplus.be


33. Waarom moeten we nu ook PMD sorteren in bedrijven?

Het inzamelen van PMD in bedrijven is al sinds een aantal jaar wettelijk verplicht in België.


34. Wat is het wettelijke kader van deze verplichting?

Wat Vlaanderen betreft, kan u dit nalezen via VLAREMA. Omtrent de verplichting voor Wallonië vindt u meer informatie in het Belgisch Staatsblad van 16.03.2015 en voor het Brussels Gewest leest u meer op www.arp-gan.be