Afval sorteren in uw organisatie – een verplichting? Ja, maar vooral ook een opportuniteit!

Thuis sorteren we allemaal. Waarom zou u het dan niet doen in uw organisatie? Bedrijven zijn bovendien al een aantal jaar verplicht om PMD apart in te zamelen. Maar daarnaast heeft sorteren ook nog heel wat andere voordelen voor uw organisatie.

1. PMD sorteren is duurzaam ondernemen.

U wilt met uw bedrijf duurzaam ondernemen en uw ecologische voetafdruk verkleinen. PMD sorteren past perfect binnen die ambitie. Want door te sorteren draagt u bij aan duurzamer materialenbeheer. Verpakkingen gaan niet langer verloren in het restafval en krijgen een nieuw leven als waardevolle grondstof.

2. PMD sorteren is goed voor uw imago.

Sorteren is de norm geworden. Organisaties kunnen het zich niet langer permitteren om PMD zomaar bij het restafval te gooien. Collega’s, bezoekers, klanten, partners en leveranciers zullen het zeker op prijs stellen als ze bij u kunnen sorteren, net zoals ze dat thuis doen.

3. PMD sorteren vraagt geen grote investeringen

Sorteren is relatief gemakkelijk in te voeren. De meeste mensen kennen het systeem, en de investering is vrij beperkt. U kunt ook op heel wat hulp rekenen. Zo bieden aangesloten operatoren specifieke diensten voor de ophaling van uw PMD. Bij Fost Plus kunt u dan weer terecht voor advies, gratis stickers en affiches.

 

TIP: Start nu en ontvang een welkomstpremie van 75 euro

Wie vandaag start met PMD sorteren en voor de ophaling een contract afsluit met een aangesloten operator, krijgt een welkomstpremie van 75 euro. Meer info en voorwaarden.

En vergeet niet: sorteren is verplicht!

Wist u dat Belgische bedrijven al een paar jaar verplicht zijn om PMD te sorteren? Vlaanderen voerde de sorteerplicht voor bedrijven op 1 juli 2013 in, Brussel op 2 februari 2014 en Wallonië op 1 januari 2016.