Start uw sorteerproject


Onze communicatiemiddelen maken sorteren een flink stuk gemakkelijker. Als u daarbij ook het 4-stappen plan hieronder volgt, bent u perfect voorbereid om uw sorteercampagne met succes te lanceren!


1. Kies de juiste afvalbakken 2. Informeer iedereen 3. Motiveer en stuur bij 4. Logistieke opvolgingU kunt uw sorteerkennis testen op onze e-learning module. De ideale manier om ook uw onderhoudspersoneel te informeren!


1. Kies de juiste afvalbakken


Een succesvolle sorteercampagne begint met de juiste infrastructuur.

Welke en hoeveel?

Afvalbakken zijn er in verschillende soorten en maten. In de kleinste past 20 liter afval, terwijl u in de grootste tot wel 240 liter kwijt kunt. Probeer alleszins om de grootte van de afvalbakken af te stemmen op het geschatte verbruik. Om goed te kunnen sorteren hebt u minimaal drie afvalbakken nodig: één voor restafval, één voor PMD, en één voor papier en karton. Kies bij voorkeur een blauwe afvalbak of een afvalbak met een blauw deksel voor het PMD afval.

Waar afvalbakken kopen?

Bekijk hier een lijst van leveranciers bij wie u afvalbakken kunt kopen

Hoe en waar plaatsen?

U groepeert de afvalbakken best in één of meerdere sorteereilanden. Zorg dat de gebruikers meteen zien welke soort afval in welke bak hoort. Gebruik hiervoor de stickers met sorteerinstructies uit de webshop.

Tip: Zorg dat er afvalbakken staan op alle plaatsen waar gegeten en gedronken wordt, zoals in refters en keukens, maar bijvoorbeeld ook in landschapskantoren en vergaderruimtes.

TERUG

2. Informeer medewerkers en bezoekers


Goed geïnformeerd, half gewonnen.

Iedereen doet mee!

Om uw sorteercampagne met succes te starten, moet u vooraf iedereen goed informeren over uw plannen. Zoniet is de kans groot dat maar een klein gedeelte van uw medewerkers en bezoekers spontaan de afvalbakken zullen gebruiken zoals het hoort. En dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn…

Hoe?

Uw medewerkers kunt u best informeren via e-mail, of door ze een berichtje te sturen via de interne communicatiekanalen. En natuurlijk kunt u uw campagne ook lanceren tijdens een personeelsvergadering. Om ook uw bezoekers goed te informeren, kunt u gebruik maken van onze affiches.

Tip: Vergeet niet om ook de poetsploeg te informeren. Daartoe kan u gebruik maken van een speciale e-learning module

TERUG


3. Motiveer en stuur bij


Goed gestart? Probeer ook op lange termijn de vaart erin houden…

Positieve vibes

Een schouderklopje doet wonderen. Stuur dus af en toe een e-mail of een bericht naar uw medewerkers waarin u de sorteercampagne positief evalueert. Is niet alles positief? Dan moet u dat natuurlijk ook vermelden, zolang u maar de nadruk legt op de positieve kanten. Hoe dan ook is de motivatie van alle betrokkenen van groot belang voor het succes van de sorteercampagne.

Kwaliteitscontrole

Reken er niet op dat alles van in het begin perfect loopt. Want het is niet omdat mensen goed geïnformeerd en gemotiveerd zijn, dat ze plots altijd alles perfect zullen sorteren. Kijk – eventueel in samenwerking met de poetsploeg – dus goed na of er bijvoorbeeld geen plastic bekertjes in de PMD-bak terecht komen. Raadpleeg in geval van twijfel de sorteergids en informeer uw medewerkers, zodat veel voorkomende fouten in de toekomst kunnen vermeden worden.

Voorbeeld e-mails downloaden

Om uw interne communicatie met betrekking tot sorteren op het werk, in uw organisatie, sportclub… te ondersteunen heeft Fost Plus naast de stickers en affiches ook e-mails opgemaakt. U kunt ze downloaden als pdf en de tekst dan kopiëren in uw e-mail.

TERUG


4. Logistieke opvolging


Kies een betrouwbare partner.


Wie haalt het PMD op?

Neem contact op met een erkende afvalophaler om uw huidige contract uit te breiden of om er één af te sluiten. Maak afspraken met uw afvalophaler omtrent inzamelfrequentie, kosten, enzovoort. U kan er ook terecht voor advies op maat.

Zolang u gemiddeld niet meer dan vier zakken van 60 liter aanbiedt per twee weken, kan u ook een beroep doen op de gemeentelijke inzamelronde voor zover deze langs uw bedrijf passeert. 

Welke PMD-zakken heb ik nodig?

U moet het afval aanbieden in de juiste PMD-zakken. Als u werkt met een afvalophaler, dan zal deze u de juiste zakken leveren. Sommige ophalers verzamelen het PMD echter in bulkvorm, meestal door middel van containers.

Wilt u de zakken laten ophalen via de gemeentelijke huis-aan-huis ronde, dan dient u de zakken van de gemeente of intercommunale te gebruiken.

Wat als uw PMD niet opgehaald werd?

Als zou blijken dat uw PMD te veel afval bevat dat niet beantwoordt aan de richtlijnen voor PMD, dan zal de ophaler uw PMD niet meenemen. Raadpleeg in dat geval eventueel de sorteerregels en haal de fout gesorteerde voorwerpen uit uw PMD. Bij de volgende inzamelronde zal uw afval dan wel opgehaald worden.

TERUG