Vijf pijlers voor een geslaagd sorteerproject

Sorteren in uw organisatie lijkt op het eerste zicht misschien eenvoudig, maar in de praktijk blijkt het vaak een uitdaging. Met deze vijf pijlers legt u een stevige basis voor een geslaagd sorteerproject: engagement, monitoring, infrastructuur, betrokkenheid en logistiek.

Download hier de fiche met de vijf pijlers

1. ENGAGEMENT

Het engagement van de directie is cruciaal voor de slaagkansen van uw sorteerproject. De directie moet begrijpen waarom het belangrijk is om te sorteren en tonen dat ze het project steunt. Er moet ook een verantwoordelijke voor het project worden aangesteld, en er moeten voldoende middelen – mensen en budget – voorzien worden.

TIP:

Vraag aan uw directie om hun engagement zichtbaar te maken, via een intentieverklaring aan de onthaalruimte, maar ook door aanwezig te zijn op de kick-offmeeting van uw project.

2. MONITORING

Analyseer uw huidige situatie

Welke afvalstromen komen het meest voor? Welke moeten gesorteerd worden? Om welke hoeveelheden gaat het? Denk ook na over uw doelpubliek. Gaat het enkel om medewerkers of krijgt u ook bezoekers over de vloer? Zijn er specifieke doelgroepen zoals kinderen of anderstaligen die een specifieke communicatie-aanpak vereisen? Op die manier worden uw plannen concreter en kunt u beter inschatten wat u precies nodig zult hebben.

Volg de resultaten nauw op

Eens u gestart bent, is het belangrijk om uw sorteerproject nauwgezet op te volgen. Analyseer de kwaliteit van de ingezamelde stromen en breng de meest voorkomende problemen in kaart. Betrek het onderhoudspersoneel en neem ook hun vaststellingen in rekening. Maak goede afspraken met uw afvalpartner om de nodige informatie te krijgen (zie ook de pijler Logistiek) en analyseer zijn rapporten en facturen. Volg ook de ingezamelde hoeveelheden van elke afvalstroom op.

TIP: Motiveer en geef feedback

Communiceer de resultaten van uw sorteerproject naar uw medewerkers en bezoekers. Geef mee hoeveel er gesorteerd wordt en hoe de kwaliteit evolueert. Daarmee motiveert u iedereen die goed sorteert en kunt u de laatste twijfelaars over de streep trekken. Vestig meteen ook de aandacht op een aantal verbeterpunten. Zo moeten de flesjes en blikjes leeg zijn om ze een nieuw leven te geven.

 

3. INFRASTRUCTUUR

Een doordachte keuze en een slimme opstelling van de afvalbakken maken het voor iedereen eenvoudiger om correct te sorteren. Kleine details kunnen het verschil maken.

Vuilnisbakken zijn er in alle maten en gewichten (zie lijst leveranciers). Denk goed na over uw keuze en houd rekening met de hoeveelheid afval en het type afval dat u verwacht. U kunt zelfs kiezen voor aangepaste bakken voor elk type afval: een ronde inwerpopening is ideaal voor PMD, bakken met een gleuf voor papier, enzovoort. Op die manier vermijdt u dat mensen de verkeerde bak kiezen. Zorg ook voor voldoende afvalbakken, bij voorkeur op alle plaatsen waar mensen eten, drinken of vaak langskomen: in de cafetaria, aan drankautomaten, in vergaderzalen, aan de receptie, enzovoort.

TIP: Groepeer de afvalbakken in mooie sorteereilanden

Plaats de verschillende afvalbakken zo dicht mogelijk bij elkaar, in sorteereilandjes. Zo ziet iedereen meteen dat er gesorteerd wordt en dat niet alles in dezelfde bak gaat. De eilanden doen de bakken beter opvallen, en maken de lediging gemakkelijker. Zorg ervoor dat de sorteerzones proper en aantrekkelijk zijn, zodat mensen zin krijgen om te sorteren.

Duidelijke communicatie op elke afvalbak

Maak duidelijk wat waar hoort en voorzie een duidelijk label op elke afvalbak. U kunt hiervoor de stickers van Fost Plus gebruiken. Ideaal is een combinatie van pictogrammen en tekst. Maak de vuilnisbakken nog makkelijker herkenbaar door de kleurcodes te gebruiken die mensen vandaag al kennen: blauw voor PMD, grijs of zwart voor restafval, geel voor papier-karton en groen voor glas. Gebruik voor de PMD-bakken enkel de officiële blauwe PMD-zakken.

Download hier de fiche 'Welke afvalbakken kiezen en hoe een afvaleiland installeren?'.

4. BETROKKENHEID

Informeer collega’s, klanten en bezoekers

Sorteren lijkt eenvoudig, maar het is een belangrijke verandering in de gewoontes van uw medewerkers. U kunt dan ook niet verwachten dat iedereen spontaan zal beginnen sorteren.

Een goede communicatie is essentieel. Breng uw medewerkers op de hoogte dat ze vanaf nu hun afval kunnen (en moeten) sorteren en preciseer de modaliteiten. Schakel daarvoor alle mogelijke kanalen in: e-mail, interne nieuwsbrieven, sociale media, enzovoort. Onze standaardmails kunnen u alvast de nodige inspiratie bezorgen (download een aankondigingsmail, instructiemailfelicitatiemail en een bijsturingsmail. De personeelsvergadering kan een ideale gelegenheid zijn om uw sorteerproject te lanceren. Zorg dat het ook voor bezoekers, klanten of leveranciers duidelijk is dat ze moeten sorteren. Daarvoor kunt u onze affiches gebruiken.

TIP: Houd de motivatie hoog en vergeet de poetsploeg niet!

Eens u gestart bent met sorteren is het belangrijk om uw medewerkers te blijven motiveren. Het is een cruciaal element in het veranderingsproces.

Breng ook de poetsploegen en onderhoudsmedewerkers – zowel intern als extern – op de hoogte van uw plannen. Toon hen wat ze moeten doen met de verschillende afvalbakken en welke zakken en inzamelcontainers ze daarvoor moeten gebruiken in de afvalruimtes. Voor PMD komen enkel de officiële blauwe zakken in aanmerking. Fris ook hun kennis van de sorteerregels op. Dat kan gemakkelijk online met onze e-learningmodule. 

 

5. LOGISTIEK

Wanneer u uw PMD aan de bron sorteert, wilt u uiteraard dat het op het einde van de rit gerecycleerd wordt. Kies daarom voor een aangesloten operator.

Volg de volledige keten nauwgezet op, van de mensen die verantwoordelijk zijn voor het ledigen van de vuilnisbakken tot de afvalpartner die de fracties komt ophalen. Zorg ervoor dat de verschillende fracties doorheen de keten gescheiden blijven en in de juiste containers terechtkomen.

Neem contact op met een aangesloten operator. De meeste bedrijven en organisaties doen een beroep op een aangesloten operator voor de ophaling en verwerking van hun PMD en andere afvalfracties. In bepaalde gevallen kan het volstaan om uw huidig contract met uw afvalpartner aan te passen. Besteed ook de nodige aandacht aan het contract met uw afvalpartner: stem de frequentie van de ophaling af op uw reële noden, en vraag een regelmatig overzicht van de ingezamelde hoeveelheden en de kwaliteit van elk type afval.

Kleinere bedrijven en organisaties met relatief beperkte hoeveelheden afval kunnen hun afval aanbieden via de huishoudelijke inzameling van de gemeente.

Raadpleeg de lijst met aangesloten operatoren, die een contract ‘PMD-bedrijven’ kunnen aanbieden.

TIP: 

Bespreek de resultaten van het sorteren – zowel de ingezamelde hoeveelheden als de kwaliteit ervan – op regelmatige basis met uw afvalpartner. Vraag hem ook om de officiële zakken voor ‘PMD-bedrijven’ te gebruiken.