Waarom dit initiatief?

De sorteerwinkel is een initiatief van Fost Plus. Het is de bedoeling om bedrijven en organisaties te helpen bij de invoering van de selectieve inzameling van PMD in hun gebouwen.

Sorteren in uw bedrijf, een wettelijke verplichting

Bedrijven in Vlaanderen en Brussel zijn verplicht om PMD selectief in te zamelen (resp. sinds 1 juli 2013 en 2 februari 2014). Vanaf 1 januari 2016 geldt die verplichting ook in Wallonië.

Fost Plus maakt u het leven gemakkelijker

De invoering van de sorteerverplichting stelt heel wat bedrijven en organisaties voor een uitdaging. Met de sorteerwinkel wil Fost Plus hen helpen om het sorteren in goede banen te leiden. Zo kunnen ze het gratis communicatiemateriaal gebruiken om medewerkers en bezoekers te informeren.

Beter sorteren is beter recycleren

Hoe beter we sorteren, hoe efficiënter we kunnen recycleren. Fout gesorteerde verpakkingen verstoren het recyclageproces en halen de eindkwaliteit van de gerecycleerde materialen naar beneden.

Vandaar dat de sorteerwinkel ook heel wat aandacht besteedt aan het correct sorteren van PMD. Zo zijn er gratis sorteergidsen en affiches verkrijgbaar die de sorteerregels op een bondige en visuele manier samenvatten.

De missie van Fost Plus

Fost Plus staat in voor de promotie, coördinatie en financiering van de selectieve inzameling, sortering en recyclage van verpakkingsafval in België.

Meer informatie over Fost Plus op www.fostplus.be

 

Starterspakket

U weet nog niet precies welk materiaal u nodig heeft?

Bestel dan eerst het Starterspakket