U sorteert, maar het loopt niet goed?

U bent recent begonnen met sorteren in uw organisatie maar u merkt dat het niet loopt zoals u wenst.

Maak u geen zorgen: dit is volkomen normaal, veranderingen in gewoontes kosten altijd tijd. Het zal vooral zaak zijn om het sorteergedrag maximaal te ondersteunen, zowel bewust als onbewust.

Het goede nieuws is dat er een reeks eenvoudige tips & tricks zijn om de resultaten van uw sorteerproject te verbeteren. Analyseer uw situatie door middel van een sorteerchecklist op basis van de 5 pijlers van buitenshuis sorteren: Engagement - Infrastructuur - Betrokkenheid - Logistiek - Monitoring.

Ga voor meer informatie naar de pagina "Hoe sorteren".

Download hier de sorteerchecklist

Download hier de fiche 'Welke afvalbakken kiezen en hoe een afvaleiland installeren?'

Engagement

 • Betrokkenheid van de directie (MVO, milieubeleid, ...)
 • Bekendmaking: “hier sorteren we net als thuis”
 • Sterke bereidheid om te sorteren met het oog op recyclage
 • Aanwijzing van een afvalverantwoordelijke binnen de organisatie
 • Voorzien van een budget

Monitoring

 • Analyse van de basissituatie (afval) in uw organisatie
 • Regelmatige controle van de kwaliteit van het sorteren
 • Opvolging van de hoeveelheden opgehaald door de afvalpartner
 • Feedback naar medewerkers & bezoekers (positief & negatief)

Infrastructuur

 • Goede sorteereilanden, duidelijk zichtbaar
 • Geschikte bakken voor het type afval en de in te zamelen hoeveelheden, eenvoudig te herkennen
 • Respect voor de kleurcode
 • Gebruik van de juiste zakken (bijv. blauw voor PMD)
 • Duidelijke (wat gaat waarheen) en zichtbare sorteerinstructies

Betrokkenheid

 • Informatie, motivatie en betrokkenheid van alle medewerkers en bezoekers, vanaf het begin en via verschillende kanalen.
 • Communicatie in de sorteerzones (voor medewerkers, maar ook voor bezoekers)
 • Opleiding van personeel (bijv. e-learning)

Logistiek

Betrokkenheid van de hele keten:

 • poetsploeg: opleiding, ter beschikking stellen van de zakken, onderhoud van afvalbakken
 • afvalophaler: contract, vraag naar hun feedback; of via de huishoudelijke inzameling