Start nu met PMD sorteren en ontvang een welkomstpremie van 75 euro!

U start met het sorteren van PMD in uw bedrijf of organisatie? Neem dan meteen contact op met een erkende afvalpartner en ontvang een welkomstpremie van 75 euro.

Sorteren, da’s logisch

Thuis sorteren we allemaal. Waarom zou u het dan niet doen in uw organisatie? Het is goed voor het milieu, want hoe meer we met z’n allen sorteren, hoe meer we kunnen recycleren. Het is ook goed voor het imago van uw bedrijf. Collega’s, bezoekers en klanten zullen het zeker op prijs stellen als ze bij u kunnen sorteren, net zoals ze dat thuis doen. Bedrijven zijn bovendien al een aantal jaar verplicht om PMD apart in te zamelen.

“Sorteren is de norm geworden. Organisaties kunnen het zich niet langer permitteren om PMD zomaar bij het restafval te gooien.”

Fost Plus helpt u!

Onze gratis stickers en affiches helpen u om het sorteren op de meest efficiënte manier in te voeren. Met onze vijf pijlers legt u een stevige basis voor een geslaagd sorteerproject. En met de welkomstpremie willen we bedrijven die de overstap nog niet gemaakt hebben een extra duwtje in de rug geven.

Wanneer komt u in aanmerking voor de welkomstpremie?

De welkomstpremie is er voor bedrijven en organisaties die willen starten met het sorteren van PMD en voor de ophaling ervan voor het eerst een contract afsluiten met een aangesloten operator van Fost Plus, en dit vóór 31 december 2021. Per ondernemingsnummer wordt maximaal één premie uitgekeerd.

De lijst met de aangesloten operatoren vindt u hier.

Wat moet ik doen om de welkomstpremie te krijgen?

  1. Neem contact met een aangesloten operator of spreek uw huidige afvalpartner aan.
  2. Sluit een contract af voor de ophaling van uw PMD.
  3. Uw afvalpartner helpt u verder bij de concrete afhandeling voor het verkrijgen van de premie.

Waarom sorteren? Drie goede redenen om nu meteen te starten.

Hoe begint u eraan? De vijf pijlers voor een geslaagd sorteerproject.