Help uw klanten beter sorteren

Bent u fabrikant, verdeler, groothandelaar van afvalbakken? Dan vindt u hieronder nuttige informatie om uw klanten te helpen correct sorteren. Alles start immers met de juiste vuilnisbakken en correcte communicatie.

1. Kleur, type en grootte van vuilnisbakken 

Beveel uw klant aan om duo sorteereilanden (PMD/restafval) te voorzien op alle plaatsen waar mensen eten en/of drinken (aan drankautomaten, in de refter, aan het onthaal, …). 

Plaats liever geen alleenstaande PMD-bakken, zo vermijdt u dat er restafval bij het PMD terecht komt. 

Probeer zoveel mogelijk gebruik te maken van onderstaande kleurcodes:

  • PMD: blauw, RAL code 5012
  • Papier-Karton: oker, RAL code 1032
  • Glas: groen, RAL code 5021
  • Restafval: grijs/zwart

           kleurcode PMD kleurcode glas kleurcode papier-karton

De juiste inwerpopeningen vergemakkelijken correct sorteren.

  • PMD: rond, niet te groot (voldoende om plastic fles of blikje te deponeren – 11 cm) 
  • Papier-Karton: gleuf
  • Restafval: grotere opening

Probeer de grootte van de afvalbakken af te stemmen op het geschatte verbruik van uw klant en op de capaciteit van de beschikbare, officiële PMD-zakken. Deze zijn verkrijgbaar in volumes van 30l, 60l, 120l en 240l.

2. Sensibiliseren en informeren

Starterspakket

Als er stickers met instructies (of identificatie van de fractie) op de afvalbakken worden gekleefd, zullen er minder sorteerfouten gemaakt worden. Uw klanten kunnen de stickers kosteloos bestellen.

Als u er voor kiest om zelf pictogrammen aan te brengen op de vuilnisbakken, kan u hieronder de correcte afbeeldingen downloaden. In de mediatheek op de website van Fost Plus zijn bijkomende versies in andere bestandsformaten en in meerdere resoluties beschikbaar. 

Vermijd het gebruik van de bekende Möbius driehoek met drie pijlen. Deze geeft namelijk geen concrete informatie over de manier waarop er moet gesorteerd worden.

        PMD      Restafval         Glas    Papier-Karton       GFT

3. Advies voor uw klanten

Uw klanten hebben er belang bij om hun bezoekers en personeelsleden goed te informeren omtrent de nieuwe sorteerregels. Zo is het nuttig dat ze affiches met sorteerinstructies ophangen in de directe omgeving van de afvalbakken. En op plaatsen waar veel mensen samenkomen of passeren, kunnen ze met sensibiliserende affiches gebruiken om sorteren aan te moedigen. Alle affiches kunnen ze gratis bestellen op deze webshop.

Ook doen uw klanten er goed aan om hun eigen, interne communicatiekanalen in te zetten om informatie over sorteren door te geven.

Er zijn ook affiches en stickers beschikbaar om specifieke, veel voorkomende sorteerproblemen te helpen tegengaan.

Uw klanten zijn verplicht om officiële PMD-zakken te gebruiken, tenzij de afvalbakken rechtstreeks worden geledigd in een grotere container. Deze reglementaire PMD-zakken zijn aan te leveren door de privé-afvalophaler voor PMD (specifieke PMD-zakken met opdruk ‘PMD Bedrijven’). Een bedrijf dat gebruik maakt van de huis-aan-huisophaling, gebruikt hiervoor de PMD-zakken die in de gemeente verkrijgbaar zijn. 

Het is belangrijk dat uw klanten het onderhoudspersoneel duidelijk briefen omtrent de sorteerverplichtigen. Ze kunnen hiervoor gebruik maken van deze praktische e-learning module en een handig sorteergidsje.